Disclaimer

Privacyverklaring

TuttiPizza- The Mobile Pizza Company acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website essentieel. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. TuttiPizza houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is SLE B.V. te Venlo

 

Klikgedrag

Op de website van TuttiPizza-The Mobile Pizza Company worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is de website te optimaliseren. Ook kan TuttiPizza -The Mobile Pizza Company de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan TuttiPizza-The Mobile Pizza Company haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten.

 

Aansprakelijkheid

 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige(impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugedelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderzins. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Copyright

TuttiPizza-The Mobile Pizza Company is een beschermd merk, model en concept:  depotnrs.0678252/ 85573-00/059815/ B.B.B.I /O.B.P.I/B.O.I.P. 

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van TuttiPizza -The Mobile Pizza Company worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeven van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.